VYTVÁŘÍME IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ

foto školní zahradaNaše mateřská škola se nachází v klidném prostředí okrajové části Brna. V přátelské atmosféře dětem nabízí dostatek prostoru, aktivit i materiálního vybavení jak v interiéru, tak na celoročně využívané školní zahradě, a to v rámci obou samostatných pracovišť naší školy. Vybavení jednotlivých tříd i činnosti školy sledují široký rozvoj dítěte a kladou důraz na pohyb, vzdělávání, zábavu, socializaci, zdraví, přemýšlivost, jazykovou vybavenost, informační technologie a podobně.


Uvědomujeme si, že předškolní věk je pro dítě velmi důležité období, ve kterém prodělává dynamický tělesný i duševní vývoj. Přibližně mezi 3 a 6 rokem života děti silně rozvíjejí pohybové aktivity, zintenzivňují podíl smyslového a citového vnímání, formují si základy osobnosti a sebe-uvědomování a zrychlují tempo vlastního osamostatňování. Za zásadní proto v přístupu k dětem považujeme zaměření na maximální spolupráci rodiny a mateřské školy, později i základní školy, neboť nástupem do ní dítě završí celé své předškolní snažení.


foto lampionový průvodV průběhu celého školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce, ať již kulturní, společenské, se sportovním programem, navazující na tradice a zvyky naší společnosti, pobyty v přírodě, tak i společná setkání s rodiči.Dalším z hlavních cílů školy je utváření správných stravovacích návyků našich dětí, s důrazem na pochopení základů zdravé výživy a správného pitného režimu. Plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravu dětem poskytujeme ve spolupráci s Jídelnou Slatina.


foto dopravní hřištěVeškeré činnosti dětí a celý provoz školy jsou plynule začleněny do rámcového režimu dne, samozřejmě s přihlédnutím k aktuální situaci a dodržování správného biorytmu dětí.


V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu bylo v areálu naší školy vybudováno nové dopravní hřiště.
K výuce nebo procvičování pravidel silničního provozu slouží nejen našim dětem, ale využívat jej mají možnost i další MŠ z naší městské části.

© 2011 • Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace • Všechna práva vyhrazena

Cover Photo: © Pavel Foltán 2011 • Webdesign: © Pavel Foltán 2011 • Web Illustrations: © Pavel Foltán 2011

Partneři: ÚMČ Brno - Tuřany | ZŠ Měšťanská | ZUŠ Slunná | Jídelna Slatina