Pravidelné školní akce organizované v průběhu celého školního roku:


 • foto divadlodivadelní představení pro děti pořádaná v mateřské škole nebo městských divadlech

 • besídky pro děti, rodiče a veřejnost pravidelně pořádané k nejrůznějším příležitostem, jako jsou například Vánoce, Den matek, akce Městské části Brno – Tuřany nebo představení v Domově pro seniory v Tuřanech, a tak podobně

 • zábavné tradiční dílny pro děti a rodiče, jako jsou „Vánoční tvoření“ nebo „Velikonoční tvoření“

 • Dětský den

 • foto mikuláš„Mikulášská nadílka“

 • „Rozloučení s budoucími školáky“

 • „Den čarodějnic“

 • účast na „Dětské olympiádě“ ve Slatině

 • vzájemné návštěvy s žáky prvních tříd, organizované ve spolupráci s místní základní školou

 • nejrůznější akce pořádané ve spolupráci s dalšími mateřskými školami v Tuřanech

 • foto karnevalKarneval

 • akce a představení ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brně – Komárově

 • návštěvy sportovního centra „BONGO“ – tzv. sportovní dopoledne

 • výstavy dětských prací v místní knihovně

 • účast v různých výtvarných soutěžích

 • „Škola v přírodě“

© 2011 • Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace • Všechna práva vyhrazena

Cover Photo: © Pavel Foltán 2011 • Webdesign: © Pavel Foltán 2011 • Web Illustrations: © Pavel Foltán 2011

Partneři: ÚMČ Brno - Tuřany | ZŠ Měšťanská | ZUŠ Slunná | Jídelna Slatina