Důležité dokumenty:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV - PDF

Oznámení o konání zvláštního zápisu pro rok 2022/2023 v dokumentu PDF

Informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění COVID-19 v dokumentu PDF

Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022 v dokumentu PDF

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku v dokumentu PDF

Oznámení o uzavření mateřských škol v dokumentu PDF

Školní řád v dokumentu PDF

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - PDF

Podpora předškolního a základního vzdělávání - PDF

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů - PDF

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů - PDF

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 - PDF

Omluvný list dítěte PDF

Střednědobý výhled rozpočtu organizace 2025-2027 - návrh v PDF


Pro pohodlné čtení dokumentů PDF umístěných na této stránce si můžete stáhnout bezplatný prohlížeč souborů Adobe Acrobat Reader DC.ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE


MŠ Holásecká:

 • 6:30 otevření školy

 • 6:45 – 8:45 aktivity a hry

 • 8:45 – 9:15 svačina

 • 9:45 – 12:15 pobyt venku

 • 12:00 – 12:45 oběd

 • 12:30 – 14:30 odpolední odpočinek

 • 14:30 – 14:45 odpolední svačina

 • 14:45 – 16:00 aktivity a hry

 • 16:30 uzavření školy

MŠ Zapletalova:

 • 6:30 otevření školy

 • 6:45 – 8:30 aktivity a hry

 • 8:30 – 9:00 svačina

 • 9:30 – 11:45 pobyt venku

 • 12:00 – 12:45 oběd

 • 12:45 – 14:45 odpolední odpočinek

 • 14:45 – 15:00 odpolední svačina

 • 15:00 – 16:00 aktivity a hry

 • 16:30 uzavření školy

Denní provozní doba:

 • MŠ Holásecká: 6:30 hod. – 16:30 hod.

 • MŠ Zapletalova: 6:30 hod. – 16:30 hod.

Pedagogický personál:

 • Jaroslava Foltánová

 • Lenka Mášová

 • Monika Nováková

 • Renata Šobová

 • Kateřina Jílková

 • Bc. Lenka Dufková

 • Monika Šmerdová

 • Ing. Alena Mikulášková

 • Mgr. Martina Melkesová (MD)

Provozní personál:

 • Jana Bortlíková

 • Andrea Černohlávková

 • Jitka Rumlerová

 • Lucie ŠťastnáProhlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.


Odůvodnění neuplatnění podmíněně povinných pravidel v souladu s uvedenou podmínkou:


 • Pravidlo 17 – uplatnění tohoto pravidla není z hlediska uživatele výrazným přínosem, protože se jedná o webové stránky velmi malého rozsahu a opakující se bloky obsahu jsou natolik krátké, že je není nutné „přeskakovat“ nástavbovou funkcionalitou;

 • Pravidlo 20 - uplatnění tohoto pravidla není z hlediska uživatele výrazným přínosem, protože se jedná o webové stránky velmi malého rozsahu a uživatel se na nich snadno zorientuje i bez mapy webu či interního vyhledávání obsahu;

 • Pravidlo 23 - uplatnění tohoto pravidla není z hlediska uživatele výrazným přínosem, protože tato webová prezentace neobsahuje žádný webový formulář.

Na této stránce jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodu většího rozsahu obsažených informací a také pro možnost snadného uložení dokumentů a případně jejich tisk.


K prohlížení těchto dokumentů je možné stáhnout bezplatný prohlížeč souborů Adobe Acrobat Reader DC.


Veškeré další přístupné informace neobsažené v této webové prezentaci dostanete na vyžádání prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v sekci KONTAKTY.

© 2011 • Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace • Všechna práva vyhrazena

Cover Photo: © Pavel Foltán 2011 • Webdesign: © Pavel Foltán 2011 • Web Illustrations: © Pavel Foltán 2011

Partneři: ÚMČ Brno - Tuřany | ZŠ Měšťanská | ZUŠ Slunná | Jídelna Slatina